KEMERIAHAN BOOTH QAFA HAUS SEMASA PRA LETOP 2018

KEMERIAHAN BOOTH QAFA HAUS SEMASA PRA LETOP 2018

KEMERIAHAN BOOTH QAFA HAUS SEMASA PRA LETOP 2018

Sepanjang 29 March hingga 1 April 2018, Qafa Haus berada di Pra Letop yang diadakan di Indoor Stadium  KSNHB, Berakas. Team Qafa Haus sempat beramah mesra bersama tetamu kehormat iaitu Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.

Suasana sambutannya sangat meriah dan ramai yang suka dengan koleksi premium terbaru kami iaitu Jubah Kameela dan Kaftan Radya.

           

Kami juga berpeluang mengumumkan Pemenang bagi CASH...