WOMEN INSPIRATION OF THE MONTH (APRIL) - SAIDATINA AISYAH (RA)

WOMEN INSPIRATION OF THE MONTH (APRIL) - SAIDATINA AISYAH (RA)

WOMEN INSPIRATION OF THE MONTH  (APRIL) - SAIDATINA AISYAH (RA)

Pada bulan ini, women inspiration menjadi pilihan kami adalah Saidatina Aisyah R.A. Saidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq R.A merupakan seorang tokoh wanita muslimah yang sangat dikagumi dan dihormati di zaman Rasulullah S.A.W hingga sekarang. Ini bukan kerana beliau adalah salah seorang isteri Rasulullah S.A.W. sahaja tetapi dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan arif dalam bidang fiqh, faraid, tafsir dan hadis. Bahkan beliau selalu dijadikan tempat rujukan para sahabat Nabi S.A.W.
.
Keistimewaan Saidatina Aisyah tidak hanya berhenti dari segi kebijaksanaan beliau dari bidang ilmu sahaja tetapi beliau adalah seorang wanita yang tidak pernah lari dari tanggungjawabnya sebagai isteri...